skip to Main Content
Sjednávání Novomanželské Půjčky

Pokud jste se narodili a vzali se svou drahou polovičkou ještě za minulého režimu, určitě si také pamatujete na možnost „novomanželské půjčky”. Pro ty, kteří jsou mladší, vysvětlíme, že se jednalo o půjčku, kterou poskytoval stát novomanželům, za mnohem výhodnějších podmínek, než jaké nabízely soukromé subjekty.

Návrh pro návrat této možnosti přineslo letos v listopadu Ministerstvo financí ČR. Nejedná se už ale spíše o přežitou službu?

Cílem by mělo být více nově založených rodin

Svatební dort, hostina, nevěstiny šaty, obřad, založení rodiny – to je jen drobný výčet pár položek. A všechny stojí nemalé peníze. Pro mnoho mladých párů jsou ovšem právě tyto peníze běžně nedosažitelné. Na krásnou svatbu či na zaopatření potomka by museli šetřit několik desítek let, než by byli stoprocentně připraveni. A právě proto přišlo Ministerstvo financí ČR letos na podzim s návrhem znovu poskytovat novomanželské půjčky jako za minulého režimu.

Praktická část poskytování

Úvěry by poskytovala Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), a to až do výše 300 000 Kč za velmi výhodných podmínek s nízkými úroky. Získali by ji manželé do jednoho roku po uzavření svazku a také počet dětí by při výpočtu úroků hrál svou roli. Páry, které již nějakého potomka či potomky mají, by měly o počet dětí snížené úroky. Získaly by tak výhodu před bezdětnými páry.

Jsou novomanželské půjčky tedy dobrým nápadem?

Celkově se zdá, že je obnovení institutu novomanželských půjček skvělým plánem. Mladí lidé výhodně získají peníze do začátku společného života a prvotní náklady na svatbu či na zaopatření potomka tak vůbec nemusí řešit. Navíc se tak rychleji mohou rozhodnout vstoupit do společného života, neboť na něj nebudou muset desetiletí šetřit.

Povede ovšem tato novinka, pokud ji prosadí Ministerstvo financí ČR, ke zvýšení porodnosti či k zakládání rodin? To je bohužel ve hvězdách.