skip to Main Content
Prověření Bonity Klienta Při žádosti O Půjčku

Když budete chtít požádat o úvěr, tak bude poskytovatel úvěru řešit vaši bonitu. Jedná se o souhrn parametrů, který vyhodnocuje vaši platební schopnost. Jestliže máte nízkou bonitu, jste pro banku rizikovým klientem a může se stát, že vám půjčku vůbec neposkytne. Bonitu poskytovatelé finančních produktů zjišťují individuálně a na sobě nezávisle, proto u jedné instituce můžete mít lepší bonitu než u druhé a když u jedné banky půjčku nezískáte, nevylučuje to, že byste ji nemohli získat někde jinde.

S vyšší bonitou se pojí nižší úroky

Bonita klienta ovlivňuje nejen skutečnost, zda bude úvěr vůbec poskytnut, ale hraje také významnou roli při stanovení úrokové sazby. Čím vyšší bonitu máte, tím nižšího úroku dosáhnete, jelikož pro banku není tak rizikové vám půjčit peníze.

Bonita se zjišťuje na základě tzv. scoringu. Po jeho stanovení banka nabízí úrokovou sazbu. Problematičtí klienti, kteří mají například nízké měsíční příjmy nebo jiné závazky, tak jsou často rádi, že úvěr vůbec získají a banka jim pak nabízí úrokovou sazbu i o desítku procent vyšší než bonitním klientům.

Vyšší úvěrové riziko se pojí s problematickými skupinami žadatelů, mezi něž patří například osoby s nízkými příjmy, seniory, maminky na mateřské dovolené nebo dočasně nezaměstnané osoby či podnikatelé, jejichž příjmy jsou buď nízké nebo nestabilní.

Co vše ovlivňuje bonitu klienta

Na bonitě klienta se podílí celá řada parametrů a každý z nich má jinou váhu. Posouzení je velmi individuální, což má za výsledek to, že si bonitu nemůžete spočítat sami doma. Podílí se na ní vaše osobní údaje, například věk, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání, profese, rodinný stav nebo počet dětí, které vyživujete.

Samostatnou kapitolou v posuzování bonity jsou příjmy žadatele. Ty by měly být ideálně trvalé. Započítávají se však i příjmy z pronájmu, z důchodu nebo z dalších sociálních dávek. Problémem je, pokud je žadatel o úvěr při žádosti ve zkušební době. V takovém případě je šance na získání úvěru mizivá a je tak lepší požádat o půjčku bez doložení příjmu, kde se počítá bonita klienta bez parametrů ohledně příjmu.

Důležité je životní minimum

Bonitou je také určeno, jak vysoké měsíční splátky můžete odvádět. Na http://www.pluspujcka.cz/pujcka-bez-dolozeni-prijmu/základě měsíčních splátek a maximální doby splatnosti úvěru pak může být stanovena jeho limit. Poskytovatel počítá s určitým životním minimem, které se opět stanovuje individuálně. Kalkuluje se tak, abyste měli dostatek peněz na své živobytí. Pokud by vás půjčka ohrozila, vy byste ji nemohli splácet a investice poskytovatele by se tak ukázala jako riziková.

V případě posouzení bonity banky a mnohé nebankovní finanční společnosti nahlížejí do registrů dlužníků. Zde se mohou snadno přesvědčit o tom, zda žadatel už má nějaké dluhy po splatnosti, což rovněž vypoví něco o jeho platební morálce.

Záznam v registru však nutně neznamená, že půjčka nebude schválena. Jen se připravte, že budete méně bonitní a nebudou vám nabídnuty tak výhodné podmínky. Například je pak požadován spoludlužník či ručitel. Pokud se jedná o úvěr s rychlým schválením, tak se do registrů dlužníků zpravidla nenahlíží, jelikož zjištění informací trvá až několik dnů.